4 Comments

Ἐντός ἑνός ἔτους τό ἀργότερον, θά ἔχουν «ἐκλογές» στήν «Ἑλλάδα». Ἐάν ὑποθέσουμε ὅτι δέν νοθεύονται, τότε θά εἶναι ἕν καλόν τέστ γιά τό ἄν οἱ λεγόμενοι «ἕλληνες» εἴμεθα ἀκόμη σκεπτόμενοι ἄνθρωποι ἤ ἄτομα εἰς πνευματικόν καί ἐθνικόν λήθαργον. Ὅποιος ψηφίσει ὁποιοδήποτε ἀπό τά κόμματα τῆς «βουλῆς», καί δή τά τρία «κόμματα ἐξουσίας», «ΝΔ», «ΣΥΡΙΖΑ» καί «ΚΙΝΑΛ», θά εἶναι συνένοχος αὐτῶν τῶν ἄκρως ΒΡΩΜΕΡΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ, οἱ ὁποῖοι θά ἔπρεπε νά εἶχαν ἐπισήμως ἤδη κατηγορηθῆ δι' ΕΣΧΑΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ! Οἱ δέ αἱρετικοί ψευδεπίσκοποι (ὅρος πού χρησιμοποιεῖ ὁ ΙΕ' Κανών τῆς ἐπί Μ. Φωτίου Πρωτοδευτέρας Συνόδου (861 μ.Χ.), οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται εἰς ἕξ (6) αἱρέσεις κα;ί εἰς τρία τοὐλάχιστον σχίσματα, θά ἔπρεπε, ἄν ὑπῆρχαν ἀρκετοί Ὀρθόδοξοι στήν Οἰκουμένην, νά εἶχαν ἤδη άναθεματισθῆ καί καθαιρεθῆ. Ἀκολουθοῦν οἱ «καθηγηταί» κ.ἄ.

Expand full comment

Υπέροχο...πραγματικά μπράβο.

Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς δημόσιο διάλογο ή επιστήμη χωρίς αμφισβήτηση. Μόνο ένας δικτάτορας που θα ήθελε να έχει απόλυτη εξουσία και έλεγχο θα φοβόταν φυσικά οποιαδήποτε ανοιχτή αντιπαράθεση ή επίκριση.

Χαρακτηριστική η φράση του Φάουτσι, "Κανείς δεν μπορεί να με επικρίνει, γιατί εγώ εκπροσωπώ την επιστήμη! Και το να με επικρίνουν είναι επικίνδυνο.) *

Παραθέτω τρία γνωμικά του Richard P. Feynman που θεωρώ ότι ταιριάζουν απόλυτα :

«Το πιο όμορφο πράγμα για την επιστήμη είναι ότι δεν ισχυρίζεται ότι γνωρίζει όλες τις απαντήσεις.»

«Μην δίνετε σημασία στις «αυθεντίες», σκεφτείτε μόνοι σας.»

και

«Καμία κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για την αλήθεια των επιστημονικών αρχών, ούτε να ορίζει με οποιονδήποτε τρόπο τον χαρακτήρα των ερωτημάτων που διερευνώνται... Αντίθετα, έχει καθήκον απέναντι στους πολίτες της να διατηρεί την ελευθερία τους, να επιτρέπει σε αυτούς τους πολίτες να συνεισφέρουν στην περαιτέρω περιπέτεια και την ανάπτυξη της ανθρώπινης φυλής».

― Richard P. Feynman

------

* https://www.realclearpolitics.com/video/2021/11/28/fauci_responds_to_critics_when_people_criticize_me_they_are_criticizing_science.html

Expand full comment

Γιατί όμως σήμερα η πλειοψηφία των ανθρώπων παρόλο που χάνει βασικές ελευθερίες και δικαιώματα κρατά παθητική στάση;.....ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗ ΔΩΣΩ ΕΓΩ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ,,,,,Ρωτήθηκε κάποτε ο Θεόκριτος ποια είναι τα ωμότερα θηρία,και απάντησε ¨Εν μέν όρεσιν άρκτοι και λέοντες,

εν δε πόλεσι τελώναι και συκοφάνται¨ ΚΑΙ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης: "Ἐλεύθερος κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος βρίσκεται σὲ κατάσταση φωτισμοῦ"ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ...ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ...ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ....

Expand full comment

Μήπως θα ήταν «σοφή» μια εκ νέου «επίσκεψις ονομάτων»; Ας μη λησμονούμε ότι ο Αθηναίος φιλόσοφος Αντισθένης τόνιζε: «Αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις».

Τί είναι, τί σημαίνει "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"; ... Κρατεί, λοιπόν, ο Δήμος;;;

Προσωπικά λέω: ΟΧΙ!!!

Άρα ΔΕΝ έχουμε Δημοκρατία!

Άρα, όποιος μας λέει "έχουμε Δημοκρατία" μας απατά!

Ο δε "κύριος Πρωθυπουργός" (τί σημαίνει, άραγε, "Πρωθυπουργός";;;) βγαίνει επανηλειμμένα από βήματος και μας το επαναλαμβάνει, είτε συμπληρώνει ότι έχουμε "ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ", ενώ όλοι μας γνωρίζουμε ότι και οι ΤΡΕΙΣ (3) Εξουσίες βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχό του!!!

Expand full comment